Van groep naar team

S

Door Jeff Dadema We noemen een groep mensen die samen op een afdeling werken al snel een team, maar is dat ook echt een team of beter gezegd een echt team? In de meeste gevallen niet. Want om een echt team te zijn is meer nodig dan toevallig samen op dezelfde afdeling werken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Managementteams. Wat is er voor nodig om een team als echt team te laten functioneren? In de eerste plaats heeft een team doelen nodig. Concrete doelen waarvan alle teamleden weten dat ze er zijn en waaraan daadwerkelijk gezamenlijk wordt gewerkt ze te realiseren. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen. Deze doelen dienen haalbaar te zijn anders verdwijnt de drive ze te realiseren snel…. [Lees verder ]